Fotky z výpravy na Třemošnou

Vyrážíme – dětské hřiště v Oseči. Z leva Pepa, Myšpulín, Diblík, Hejkal, Rádio, Hugo alias Garfield.
Na vrcholu Malé Třemošné. Z leva Diblík, Myšpulín, Pepa, Hugo, Rádio a Hejkal.
Vlčata na vrcholu Třemošné.
Triangulační bod na Třemošné. Nádherná námraza.
Oběd – opékání buřtů. Zleva Hejkal, Diblík, Hugo, Myšpulín, Rádio a Pepa.
Prohlídka jelenní zvěře – hájovna U Slaniny.
Přišel se ukázat i největší krasavec, přilákalo ho jablko.
Vypuštěný rybník Pecovák – zhouba pro Hejkala. V popředí zády Hugo alias Garfield.
Cíl cesty – Hejkal je hotov.

Uveřejněno

v

od

Značky: