Fotky z výpravy na Třemšín

Vyhlížíme, jak přejít potok u hájovny Dědek. Tichošlápek, Diblík, Rádio, Myšpulín.

U ohniště v lomečku. Rádio, Tichošlápek, Myšpulín, Diblík.

Celkový pohled na lomeček. Myšpulín, Tichošlápek, Diblík, Rádio.

Šplhání na vrcholek Nahořov. Jednotlivé členy nelze identifikovat 🙂

Na vrcholu Nahořov. Tichošlápek, Rádio, Myšpulín.

Oheň se nakonec rozhořel, ale buřty jsme už měli opečené a snědené. Myšpulín, Rádio, Diblík.

Vstup do partyzánského bunkru na svahu Třemšína. Kolem je vidět dopad kůrovcové kalamity. Z účastníků jsou k dispozici jen batohy, ostatní jsou uvnitř.

Vnitřek bunkru. Myšpulín je vlevo za rohem, dále je vidět Tichošlápek, Rádio a Diblík.

Přístřešek před vrchem Třemšína. Rádio v předklonu, Myšpulín, Diblík a Tichošlápek.

Na vrcholu Třemšína. Rádio, Diblík, Tichošlápek a Myšpulín.

Sestup z Třemšína severním směrem na hřeben vrchu Křemel. Diblík a Tichošlápek.

Cestou z Třemšína, v okolí následky kůrovce. Diblík a Tichošlápek.

Cestou k rozcestí Kobylí hlava už padá sníh. Diblík, Myšpulín, Rádio, Tichošlápek.

Konečně v cíli před pomníkem padlým partyzánům u hájovny Dědek. Myšpulín, Tichošlápek, Rádio, Diblík.