Fotky z výpravy na Říčky

Rozcestí u zámečku Karlov. Tentokrát jsem šli podél Lomnice, vyrazili jsme ze Smetanovy Lhoty a pokračovali dále do Ostrovce.

Konec náhonu, vtok zpět do řeky u Ostrovce. Myšpulín, Tichošlápek, Hugo.

Shodou okolností jsme také letmo navštívili technopárty, která se konala v jednom z tábořišť na řece Skalici. Ale vstupné jsme uhádali 🙂

Bratři se osvěžují na soutoku Lomnice se Skalicí. Hugo, Tichošlápek, Myšpulín.

Obědváme na soutoku. Hugo sice není v záběru, ale už se našel, když se předtím ztratil. Ještě že měl mobil 🙂

Před odjezdem domů. Tichošlápek, Hugo, Myšpulín.

Účastníci výpravy, zleva Tichošlápek, Myšpulín, Garfield a Zmatlík. Foceno před jednou z hospodářských budov u zámečku Karlov, které jsou využívané pro léčbu závislostí společností Sananim.

Bratři na posedu cestou kolem Lomnice.

Přírodní památka Vystrkov v okolí řeky Lomnice mezi zámečkem Karlov a Třebošovem.

Železniční most přes řeku Lomnici u Třebošova.

Naštěstí vedly na most schody, takže jsme se nemuseli drápat do strmého náspu. Zleva Tichošlápek, Myšpulín a Garfield (Hugo).

Na mostě přes Lomnici. Zleva Myšpulín, Tichošlápek a Garfield (Hugo).

Tréning rovnováhy přes náhon kolem řeky Lomnice. Myšpulín, Hugo a Tichošlápek.