Fotky z výpravy na Říčky

Rozcestí u zámečku Karlov. Tentokrát jsem šli podél Lomnice, vyrazili jsme ze Smetanovy Lhoty a pokračovali dále do Ostrovce.
Konec náhonu, vtok zpět do řeky u Ostrovce. Myšpulín, Tichošlápek, Hugo.
Shodou okolností jsme také letmo navštívili technopárty, která se konala v jednom z tábořišť na řece Skalici. Ale vstupné jsme uhádali 🙂
Bratři se osvěžují na soutoku Lomnice se Skalicí. Hugo, Tichošlápek, Myšpulín.
Obědváme na soutoku. Hugo sice není v záběru, ale už se našel, když se předtím ztratil. Ještě že měl mobil 🙂
Před odjezdem domů. Tichošlápek, Hugo, Myšpulín.
Účastníci výpravy, zleva Tichošlápek, Myšpulín, Garfield a Zmatlík. Foceno před jednou z hospodářských budov u zámečku Karlov, které jsou využívané pro léčbu závislostí společností Sananim.
Bratři na posedu cestou kolem Lomnice.
Přírodní památka Vystrkov v okolí řeky Lomnice mezi zámečkem Karlov a Třebošovem.
Železniční most přes řeku Lomnici u Třebošova.
Naštěstí vedly na most schody, takže jsme se nemuseli drápat do strmého náspu. Zleva Tichošlápek, Myšpulín a Garfield (Hugo).
Na mostě přes Lomnici. Zleva Myšpulín, Tichošlápek a Garfield (Hugo).
Tréning rovnováhy přes náhon kolem řeky Lomnice. Myšpulín, Hugo a Tichošlápek.

Uveřejněno

v

od

Značky: