Opět po karanténě

Bratři a sestry, mílí rodiče, 

ve čtvrtek 25.11. se znovu sejdeme na pravidelnou skautskou schůzku. Podle současných covidových pravidel děti nemusí prokazovat bezinfekčnost, pokud se jedná o stálou skupinu (družina, oddíl), nově se nás týká povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest. Tahle povinnost se netýká tří benjamínků, kteří ještě chodí do školky, ale pojďme to dodržovat všichni. Roušky a respirátory jsou sice otravné, ale je to lepší, než kdyby nás zase zakázali, jako loni. Budeme se snažit, být vždycky alespoň část schůzky venku. 
Od čtvrtka se také začneme v klubovně přezouvat. Děti si budou přezuvky nosit domů, takže ať si sbalí do batůžku nejlépe nějaké umyté tenisky nebo cvičky (ne pantofle), roušku/respirátor a pití. 
 
Jedním ze skautských principů je odpovědnost vůči bližním. Abychom se s dětmi rozvíjeli v citlivosti vůči lidem kolem nás, chtěli bychom se jako oddíl zúčastnit akce Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie ČCE – www.krabiceodbot.cz.  Jedná se to, že připravíme dárky pro děti, které bydlí třeba v azylových domech a často k Vánocům nedostávají žádné dárky. Věci se zabalí do krabice od bot a my je dovezeme na sběrné místo. Věci mohou být z druhé ruky, ale nepoškozené a dobře vypadající, nebo nové.  Máme za úkol připravit 4 dárky pro kluky od 5 do 10 let a 1 dárek pro holku od 7 do 8 let. Více info k této akci na https://www.krabiceodbot.cz/o-projektu/tipy-na-darky/ S dětmi o tom budeme mluvit ve čtvrtek a dárky musíme dát dohromady ve čtvrtek 2. prosince, tak Vás prosíme o podporu této akce.
 
10. a 11. 12. jedeme na víkendovku. Vše zatím platí, nic nerušíme a jsme rádi, že se můžeme setkávat. Před víkendovkou Vás požádáme o samotest dítěte.
 
22. 12. se v 17:00 v Milíně u CVA uskuteční akce Živý betlém a předávání Betlémského světla https://www.skaut.cz/betlemskesvetlo/
Betlémské světlo je skautská akce a na živém betlémě se bude náš oddíl podílet, tak s tím můžete už tak trochu počítat. 
 
Doufáme, že se věci budou dít tak, jak jsme si je naplánovali. 
Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti a hezký a pohodový advent, protože ten je za dveřmi
S pozdravem
Peti – Petra Zemanová
3. oddíl Milín
Junák Český skaut

Uveřejněno

v

od

Značky: