Sportovní a lezecká sobota

V sobotu 22. 1. chystáme  den spolu. Sejdeme se v 9:00 u klubovny, strávíme spolu dopoledne, pak se společně naobědváme a půjdeme do tělocvičny (to abychom to s tím obědem nepřehnali) ZŠ Milín. Máme domluveného instruktora lezení, takže si zalezeme na stěně a v mezičase fotbal, vybika… no zkrátka sport.  Takže sraz 22. 1. v 9:00 Přečíst si víc oSportovní a lezecká sobota[…]

Krabice od bot

Zapojili jsme se do akce pořádané Diakonií ČCE Krabice od bot a připravili dárky pro děti z vyloučených oblastí a sociálně slabých rodin. Díky dětem za nadšení a rodičům za podporu. 

Opět po karanténě

Bratři a sestry, mílí rodiče,  ve čtvrtek 25.11. se znovu sejdeme na pravidelnou skautskou schůzku. Podle současných covidových pravidel děti nemusí prokazovat bezinfekčnost, pokud se jedná o stálou skupinu (družina, oddíl), nově se nás týká povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest. Tahle povinnost se netýká tří benjamínků, kteří ještě chodí do školky, ale Přečíst si víc oOpět po karanténě[…]